Toán Lớp 8: Tìm x: (x+4)/5-x+4 = x/3-(x-2)/2

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Tìm x:
(x+4)/5-x+4 = x/3-(x-2)/2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x: (x+4)/5-x+4 = x/3-(x-2)/2”

 1. Giải đáp:
  $\\$
  (x+4)/5 – x + 4 = x/3 – (x-2)/2
  ↔ (6 (x+4) )/30 – (30x)/30 + 120/30 = (10x)/30 – (15 (x-2) )/30
  ↔ (6x + 24)/30 – (30x)/30 + 120/30 = (10x)/30 – (15x – 30)/30
  ↔ 6x + 24 – 30x + 120 = 10x – 15x+ 30
  ↔ (6x -30x) + (24+120) = (10x-15x)+30
  ↔ -24x + 144=-5x+30
  ↔ -24x + 5x=-144 + 30
  ↔ -19x = -114
  ↔x=-114÷(-19)
  ↔x=6
  Vậy S={6}

  Trả lời
 2. Giải đáp: x=6
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
          (x+4)/5 – x +4 = x/3 – (x-2)/2
  <=> (6(x+4))/(30) – (30x)/(30) +(4.30)/(30) = (10x)/(30) – (15(x-2))/(30)
  <=> 6x +24 -30x +120 = 10x -(15x -30)
  <=> -24x + 144 = -5x +30
  <=> -5x + 24x = 144 -30
  <=> 19x = 114
  <=> x = 6
  Vậy x=6

  Trả lời

Viết một bình luận