Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A .Kẻ phân giác BD (D thuộc Ac).Kẻ DE vuông góc BC tại E. a)Chứng minh AB=BE b)Chứng minh AE vuông góc BD c)

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A .Kẻ phân giác BD (D thuộc Ac).Kẻ DE vuông góc BC tại E.
a)Chứng minh AB=BE
b)Chứng minh AE vuông góc BD
c) Gọi K là giao điểm tia ED vsf BA
Chứng minh rằng :BD vuông góc Kc
Các cao nhân giúp em với ạ , E cần gấp á=((

TRẢ LỜI

 1. a)
  Xét tam giác BAD và BED ta có:
  góc BAD=BED=90 độ
  BD chung
  góc ABD=EBD ( do BD là TPG của góc ABC)
  =>tam giác BAD = BED(ch-gn)
  => AB=BE(cạnh t/ứ)
  b)
  Ta có AB=BE( phần a)
  => tam giác BAE cân
  mà BD là tia phân giác của góc ABE(do BE thuộc BC)
  và trong tam giác cân thì đg phân giác trùng với đg cao
  =>AE⊥BD
  c)
  Xét tam giác BKE và BCA ta có:
  góc KBC chung
  AE=EB(phần a)
  góc BEK=BAC= 90 độ
  => tam giác BKE=BAC(cgv-gnk)
  => BK=CK cạnh t/ứ
  => tam giác BKC cân
  mà trong tam giác cân thì đg cao trùng với đg phân giác
  =>đg phân giác BD⊥KC
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ke-phan-giac-bd-d-thuoc-ac-ke-de-vuong-goc-bc-tai-e-a-ch

  Trả lời

Viết một bình luận