Toán Lớp 5: Bài 9 : Điền dấu >< = vào chỗ chấm a) 37,2 -. 37,19 c) 477 kg-... 4,033 tấn b

Toán Lớp 5: Bài 9 : Điền dấu >< = vào chỗ chấm a) 37,2 ..... 37,19 c) 477 kg....... 4,033 tấn b) 31 ha .......3000m2 d) 45,7 ...... 45,700 Bài 10. Tính nhanh : 9,8 + 8,7 + 7,6 +….+ 2,1 – 1,2 – 2,3 – 3,4 – … – 8,9

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
       a) 37,2< 37,19
  b) 31 ha>3000m2
       c) 477 kg<. 4,033 tấn
  d)45,7= 45,700
  bài 10:
  =(9,8 – 8,9)+(8,7 – 7,8)+(7,6 – 6,7)+….+(2,1 – 1,2)
  =0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
  =0,9×8
  =7,2
         Chúc bạn học tốt       
      Có thể cho mik trả lời hay nhất được ko ???   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 37,2< 37,19
  b) 31 ha>3000m2
  c) 477 kg<. 4,033 tấn
  d,45,7= 45,700
  bài 10:
  =(9,8 – 8,9)+(8,7 – 7,8)+(7,6 – 6,7)+….+(2,1 – 1,2)
  =0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9
  =0,9×8
  =7,2

  Trả lời

Viết một bình luận