Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông ở A. Kẻ tia phân giác BD của góc B. Kẻ tia AI vuông với tia BD, tia AI cắt tia BC tại E. a, Chứng minh: tam giá

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông ở A. Kẻ tia phân giác BD của góc B. Kẻ tia AI vuông với tia BD, tia AI cắt tia BC tại E.
a, Chứng minh: tam giác ABD= tam giác EBD
b, Tính số đo góc BED
c, Chứng minh: AE vuông góc với BD

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Bạn tham khảo ạ
  phần c mik k bt làm nên bạn thông cảm nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có : BD là tia phân giác của ∠ABC (gt)
  ⇒ ∠ABD = ∠EBD 
  Xét ΔABD và ΔEBD có :
  BE = AB (gt)
  ∠ABD = ∠EBD (cmt)
  BD là cạnh chung
  (Gộp cả 3 lại) ⇒ ΔABD = ΔEBD (c-g-c)
  b) Ta có : ΔABD = ΔEBD (cmt)
  ⇒ ∠BAC = ∠BED ( 2 góc tương ứng )
  Mà ∠BAC = 90 độ
  (gộp cả 2 lại) ⇒ ∠BED=90 độ (đpcm)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )