Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC ,N là 1 điểm trong trong tam giác sao cho NB=NC CMR; tam giác NMB=tam giác NMC Vẽ hộ mk cái

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC ,N là 1 điểm trong trong tam giác sao cho NB=NC
CMR; tam giác NMB=tam giác NMC
Vẽ hộ mk cái hình nhé

TRẢ LỜI

Viết một bình luận