Toán Lớp 6: (x +1 ) + (x +2)+-+ (x +100)=5750l * E mới thi tuyển sinh chuyên C2 xongg và kết quả quá là okiee lun ạ . Chắc cũng k quá to tác đối

Toán Lớp 6: (x +1 ) + (x +2)+….+ (x +100)=5750l
* E mới thi tuyển sinh chuyên C2 xongg và kết quả quá là okiee lun ạ . Chắc cũng k quá to tác đối với những acj học giỏi ha ? nhưng đối với e có lẽ là niềm vui to lớn thư s2 trong cuộc đời của emm * ^^

TRẢ LỜI

 1. Từ 1-100 có: (100-1)+1= 100 chữ số.
  => có 100 số hạng x.
  Ta có (x +1 ) + (x +2)+….+ (x +100)=5750
  <=> (x+x+…+x) + (1+2+3+…+100)= 5750
  <=> 100x + ( 1+100).100:2            = 5750
  <=> 100x + 5050                           = 5750
  <=> 100x                                        = 5750- 5050= 700
  <=> x= 700: 100 =7
   *chúc mừng em nha!

  Trả lời
 2. *** Lời giải chi tiết ***
  Ta có công thức tính tổng dãy số số hạng cách đều :
  ( Số cuối + Số đầu ) . Số số hạng : 2
  => Áp dụng :
  1+2+3+….+100
  =((100+1).100)/(2)
  =5050
  Lại có :
  (x+1)+(x+2)+….+(x+100)=5750
  =>(x+x+x+…+x)+(1+2+3+….+100)=5750
  =>100x+5050=5750
  =>100x=700
  =>x=7
   

  Trả lời

Viết một bình luận