Toán Lớp 12: Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng a, I là trung điểm bc tính thể tích SABC biết d(SB,AI)=a/2

Toán Lớp 12: Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng a, I là trung điểm bc tính thể tích SABC biết d(SB,AI)=a/2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận