Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC.Gọi I là trung điểm của AC.Trên tia đối của IB lấy điểm E sao cho IE=IB.Chứng minh rằng: a)AE=BC b)AE//BC Vẽ hình giúp

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC.Gọi I là trung điểm của AC.Trên tia đối của IB lấy điểm E sao cho IE=IB.Chứng minh rằng:
a)AE=BC
b)AE//BC
Vẽ hình giúp mình luôn ạ
Ai gửi câu trả lời nhanh nhất cho 5 sao+trả lời hay nhất

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Đây nha bạn nếu thấy hay cho tui xin ctlhn + 5 sao nha:>

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-i-la-trung-diem-cua-ac-tren-tia-doi-cua-ib-lay-diem-e-sao-cho-ie

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )