Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc BAC bằng 90 độ Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho MA = AB a, chứng minh rằng góc Bad bằng góc BAC

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc BAC bằng 90 độ Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho MA = AB a, chứng minh rằng góc Bad bằng góc BAC b, lấy I thuộc AC Chứng minh rằng IB = IM c, lấy G thuộc AC,AG bằng 1/3 AC ,lấy K là trung điểm BC .Chứng minh rằng M,G,k thẳng hàng

TRẢ LỜI

 1. a)                                                                      
  Xét tam giác BAC và tam giác MAC có :
  -BAC=MAC=90 độ
  -AB=AM (gt)
  -AC chung
  =>tam giác BAC=tam giác MAC
  =>góc MAC bằng góc BAC(2 góc tương ứng)
  b)
  Xét tam giác BAI và tam giác MAI có :
   -BAI=MAI=90 độ
  -AB=AM (gt)
  -AI chung
  =>tam giác BAI=tam giác MAI (2cgv)
  =>IB = IM (2 cạnh tương ứng)
  c)
  Mình ngu chứng minh thẳng hàng :))))))   :((((((((
      VOTE 5 SAO NHÁ !!!!!!!

  Trả lời

Viết một bình luận