Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B=90 độ và AC=2AB. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Gọi E là trung điểm của cạnh AC. a) Chứng minh DE vuôn

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B=90 độ và AC=2AB. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Gọi E là trung điểm của cạnh AC.
a) Chứng minh DE vuông góc với AC
b) Tính góc BAC và góc BCA
Giúp mk với.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B=90 độ và AC=2AB. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Gọi E là trung điểm của cạnh AC. a) Chứng minh DE vuôn”

Viết một bình luận