Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B=90 độ . Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D, kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC) a) chứng minh: AD là

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B=90 độ . Kẻ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D, kẻ DE vuông góc với AC (E thuộc AC)
a) chứng minh: AD là đường trung trực của BE
b) Kéo dài DE cắt cắt AB tại K. Chứng minhBE song song KC
mọi người giúp mình với ạ mình đang cần gấp , thanhkiu nhìu nha<3

Comments ( 2 )

 1. Bạn tham khảo xem nha!!!♥♥♥
  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-b-90-do-ke-tia-phan-giac-cua-goc-bac-cat-bc-tai-d-ke-de-vuong

 2. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Có : hat{B}=90^o
  -> hat{ABD}=90^o
  Có : DE⊥AC
  -> hat{AED}=90^o
  Có : AD là tia phân giác của hat{A}
  -> hat{BAD} = hat{EAD}
  Xét ΔABD và ΔAED có :
  hat{ABD}=hat{AED}=90^o
  AD chung
  hat{BAD}=hat{EAD} (chứng minh trên)
  -> ΔABD = ΔAED (cạnh huyền – góc nhọn)
  -> AB=AE (2 cạnh tương ứng)
  -> A nằm trên đường trung trực của BE (1)
  Do ΔABD = ΔAED (chứng minh trên)
  -> BD=ED (2 cạnh tương ứng)
  -> D nằm trên đường trung trực của BE (2)
  Từ (1), (2)
  -> AD là đường trung trực của BE
  $\\$
  b,
  Có : AD là đường trung trực của BE (chứng minh trên)
  -> AD⊥KC
  Có : hat{B}=90^o
  -> CB⊥ AK
  -> CB là đường cao của ΔAKC
  Có : DE⊥AC
  -> KE⊥AC
  -> KE là đường cao của ΔAKC
  Xét ΔAKC có :
  CB là đường cao
  KE là đường cao
  CB cắt KE tại D
  -> D là trực tâm của ΔAKC
  -> AD là đường cao của ΔAKC
  -> AD⊥KC
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}AD⊥BE\\AD⊥KC\end{array} \right.\)
  $→ BE//KC$ 
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-b-90-do-ke-tia-phan-giac-cua-goc-bac-cat-bc-tai-d-ke-de-vuong

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )