Toán Lớp 5: 1.Năm nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa thì số tuổi bố gấp đôi số tuổi con. Hỏi năm nay bố và con bao nhiêu tuổi? 2.Cả hai

By Thúy Mai

Toán Lớp 5: 1.Năm nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa thì số tuổi bố gấp đôi số tuổi con. Hỏi năm nay bố và con bao nhiêu tuổi?
2.Cả hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Nếu vòi 1 chảy một mình thì cần giờ mới chảy đầy bể, nếu vòi hai chảy một mình thì cần 12 giờ mới chảy đầy bể. Hỏi khi cả hai vòi cùng chảy thì cần bao nhiêu giờ đầy bể?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.Năm nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa thì số tuổi bố gấp đôi số tuổi con. Hỏi năm nay bố và con bao nhiêu tuổi? 2.Cả hai”

 1. Bài 1
  Phân số chỉ tuổi con so với hiệu số tuổi của 2 bố con hiện nay là :
  1 : ( 6 – 1 ) = 1/5
  Phân số chỉ tuổi con so với hiệu số tuổi của 2 bố con 20 năm nữa là :
  1 : ( 2 – 1 ) = 1/1
  Phân số chỉ 20 năm nữa là :
  1/1 – 1/5 = 4/5 ( hiệu số tuổi )
  Hiệu số tuổi của 2 bố con là :
  20 : 4/5 = 25 ( tuổi )
  Tuổi bố hiện nay là :
  25 : ( 6 – 1 ) × 6 = 30 ( tuổi )
  Tuổi con hiện nay là :
  30 – 25 = 5 ( tuổi )
              Đáp số : Bố 30 tuổi ; con 5 tuổi
  #dtkc
   

  Trả lời
 2.                               Bài làm :
  2, Nếu vòi một chảy vào bể nước thì một gio chảy được số nước là : 
                1 : 6 = 1/6 (bể)
  Nếu một vòi 2 chảy vào bể thì 1h chảy được số nước là : 
                 1 :  12 = 1/12 (bể)
  Trong 1 h, cả 2 vòi chảy được số nước là : 
                1/6 + 1/12 = 1/4  (bể)                              Sau số giờ hai vòi chảy đầy bể là: 1 : 1/4 = 4 (giờ) 
  1, Gọi tuổi co.n hiện tại là a.                                   => tuổi bố hiện tại là 6a.                                             20 năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con
  => 2x( a + 20) = 6a + 20
  => 2a + 40 = 6a + 20
  => 40 – 20 = 6a – 2a
  => 20 = 4a
  => A = 5  
  => tuổi con hiện tại là 5 tuổi.
         tuổi con hiện tại là 6a = 6 x 5 = 30 (tuổi)

  Trả lời

Viết một bình luận