Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A là góc nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và tam giác ACN vuông cân tại A , BM và MC cắt nhau tại

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A là góc nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và tam giác ACN vuông cân tại A , BM và MC cắt nhau tại D.
a) Chứng minh : Tam giác AMC = Tam giác ABN. b) Chứng minh BN vuông góc với CM c) Cho MB=3 cm; BC=2 cm; CN=4 cm. Tính MN d,Chứng minh rằng DA là tia phân giác của góc MDN
giúp phần c và d

TRẢ LỜI

Viết một bình luận