Toán Lớp 4: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :a.Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?b. Nếu mỗi

Toán Lớp 4: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :a.Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?b. Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần máy toa xe loại đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  ếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó
  180 :20=9 (toa)
  b.Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần máy toa xe loại đó 
  180:30=6 (toa )
                            đáp số 9 toa, 6 toa
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Mỗi xe toa chở 20 tấn hàng thì cần số toa xe là :
  180 : 20 = 9 ( toa xe )
  Mỗi xe toa chở 30 tấn hàng thì cần số toa xe là :
  180 : 30 = 6 ( toa xe )
  Đáp số : a) : 9 toa xe
                b) : 6 toa xe
  $Bear$#
  cho mik xin hay nhat a 

  Trả lời

Viết một bình luận