Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE a, Chứng minh góc EAB = góc DAC b, Gọi M là

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE
a, Chứng minh góc EAB = góc DAC
b, Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của góc BAC
VẼ HÌNH GIÚP MÌNH ĐƯỢC KHÔNG Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ

Comments ( 1 )

 1. a) Có BE = BD + DE
             DC = DE + EC
   Mà BD = EC
  ⇒ BE = DC
  Xét ΔEAB và Δ DAC có:
   +) AB = AC (GT)
   +) AE = AD (GT)
   +) BE = DC (cmt)
  ⇒ ΔEAB = ΔDAC (c.c.c)
  ⇒ \hat{EAB} = \hat{DAC} (góc tương ứng)
   Vậy \hat{EAB} = \hat{DAC} (đpcm)
  b) Xét ΔAMB và ΔAMC có:
   +) AB = AC (GT)
   +) BM = MC (tính chất trung điểm)
   +) cạnh chung AM
  ⇒ ΔAMB = ΔAMC (c.c.c)
  ⇒ \hat{BAM} = \hat{MAC} (góc tương ứng)
  ⇒ AM là tia phân giác của \hat{BAC}
   Vậy AM là tia phân giác của \hat{BAC} (đpcm)
  (Hình 1 là hình của phần a, hình 2 là của phần b nhé)
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-d-va-e-la-2-diem-tren-canh-bc-bd-de-ec-biet-ad-ae-a-chu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh