Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A . Phân giác góc B và góc C cắt cạnh AC và AB lần lượt ở M và N . BM cắt CN ở I a, chứng minh tam giác BCI câ

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A . Phân giác góc B và góc C cắt cạnh AC và AB lần lượt ở M và N . BM cắt CN ở I
a, chứng minh tam giác BCI cân
b,chứng minh AI là phân giác góc A
c, cm tam BNC và tam giác CMB

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Có: ^B=^C(gt)
  Mà BM là tia pg của ^B
        CN là tia pg của ^C
  => ^CBM=^BCN=^ABM=^ACN
  Xét ΔBNC và ΔCMB có:
     ^B=^C(gt)
      BC: cạnh chung
      ^BCN=^CBM(cmt)
  =>ΔBNC=ΔCMB(g.c.g)
  =>NC=BM
  b) Vì ^B=^C(gt)
  => ΔABC cân tại A
  =>AB=AC
  Xét ΔABM và ΔACN có:
     ^A: góc chung
      AB=AC(cmt)
      ^ABM=^ACN(cmt)
  =>ΔABM=ΔACN(g.c.g)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )