Toán Lớp 8: rút gọn: (6z – 2)^2 +4(3z – 1)(2+t) + (t+2)^2 Đăng để check đ/ án nha :V

By Tuyết lan

Toán Lớp 8: rút gọn:
(6z – 2)^2 +4(3z – 1)(2+t) + (t+2)^2
Đăng để check đ/ án nha :V

0 bình luận về “Toán Lớp 8: rút gọn: (6z – 2)^2 +4(3z – 1)(2+t) + (t+2)^2 Đăng để check đ/ án nha :V”

 1. Giải đáp:
  (6z+t)²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (6z-2)²+4(3z-1)(2+t)+(t+2)²
  =(6z-2)²+2.(6z-2).(t+2)+(t+2)²
  =(6z-2+t+2)²
  =(6z+t)²
  Áp dụng hằng đẳng thức:
  text{Bình phương của một tổng :(A+B)²=A²+2AB+B²}

  Trả lời
 2. Giải đáp: (6z -2)^2 +4(3z -1)(2+t)+(t+2)^2 =(6z +t)^2

   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      (6z -2)^2 +4(3z -1)(2+t)+(t+2)^2
  = (6z -2)^2 + 2.2(3z -1)(t+2) +(t+2)^2
  = (6z -2)^2 + 2(6z -2)(t+2) +(t+2)^2
  = [ (6z -2) + (t+2)]^2
  = ( 6z -2+t +2)^2
  = (6z +t)^2

  Trả lời

Viết một bình luận