Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A ,DBC cân tại D. mlà trung điểm BC . chứng minh A,M,D thẳng hàng (ko vẽ hình) nhanh nhé

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A ,DBC cân tại D. mlà trung điểm BC . chứng minh A,M,D thẳng hàng
(ko vẽ hình) nhanh nhé

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét ΔAMB và ΔAMC có:
              AB   =    AC   ( gt )
              MB  =    MC  ( gt )
              AM chung   
  Dó đó:  ΔAMB = ΔAMC  ( c-c-c )
  ⇒ \hat{AMB} = \hat{AMC} = $\frac{180}{2}$ = 90^0
  ⇒ AM là đường trung trực của BC. (1)
  Chứng minh tương tự ta có: DM là đường trung trực của BC. (2)
  Từ (1) và (2) suy ra: A, M, D thẳng hàng.

 2. Xét $\Delta$AMB và $\Delta$AMC có :
  +) AB = AC $(gt)$
  +) MB = MC $(gt)$
  +) AM cạnh chung
  => $\Delta$AMB = $\Delta$AMC (c.c.c)
  => $\widehat{AMB}$ = $\widehat{AMC}$ = $\dfrac{180^o}{2}$ = $90^o$
  => AM là đường trung trực của BC. (1)
  Chứng minh tương tự ta cũng có :
  => DM là đường trung trực của BC. (2)
  Từ (1) và (2) suy ra : A $,$ M $,$ D thẳng hàng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )