Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có ah là đường phân giác ah H thuộc BC Chứng minh HB = HC b,lấy I nằm trên ah chứng minh rằng IB=IC c,lay

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có ah là đường phân giác ah H thuộc BC Chứng minh HB = HC b,lấy I nằm trên ah chứng minh rằng IB=IC c,lay D,E lan luot la hinh chieu cua H len AB,AC.chung minh rang HD=HE
cac ban giai giup minh voi

Comments ( 2 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-ah-la-duong-phan-giac-ah-h-thuoc-bc-chung-minh-hb-hc-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh