Toán Lớp 3: hiện nay tuổi bố gấp 9 lần tuổi ăn biết hiện nay bố an 36 tuổi Tính tổng số tuổi của 2 bố con an hiện nay

Toán Lớp 3: hiện nay tuổi bố gấp 9 lần tuổi ăn biết hiện nay bố an 36 tuổi Tính tổng số tuổi của 2 bố con an hiện nay

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi của An là: 
  36 : 9 = 4 (tuổi)
  Tổng số tuổi của 2 bố con là: 
  36 + 4 = 40 (tuổi)
                Đáp số: 40 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận