Toán Lớp 7: Cho số b=3^2009 . 7^2010 . 13^2011 Tìm chữ số hằng đơn vị của số b

Toán Lớp 7: Cho số b=3^2009 . 7^2010 . 13^2011 Tìm chữ số hằng đơn vị của số b

TRẢ LỜI

 1. b=3^2009 . 7^2010 . 13^2011
  b=(3. 3^2008) . (7^2010 .3^2010).13
  b=(3.13).(3^4)^502 . (7.13)^2010
  b=39.81^502 . 91^2010
  Ta có 81^502 và 91^2010 đều có chữ tận cùng bằng 1 
  Vậy số b có chữ số hàng đơn vị là 9

  Trả lời

Viết một bình luận