Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho nửa đường tròn (O;R), có đường kính AB. Kẻ hai tia Ax và By vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn (O) thuộc cùng một nửa mặt p

Toán Lớp 7: Cho nửa đường tròn (O;R), có đường kính AB. Kẻ hai tia Ax và By vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn (O) thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa AB). Trên nửa đường tròn lấy điểm M (M khác A và B), qua M kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự tại C và D.
Chứng minh:
a)AC + BD = CD
b) (góc) COD = AC + BD

Comments ( 1 )

 1. a: Xét (O) có 
  CM là tiếp tuyến có M là tiếp điểm
  CA là tiếp tuyến có A là tiếp điểm
  Do đó: CM=CA
  Xét (O) có 
  DM là tiếp tuyến có M là tiếp điểm
  DB là tiếp tuyến có B là tiếp điểm
  Do đó: DM=DB
  Ta có: CM+MD=CD
  nên CD=CA+DB
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh