Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 89 – { -x + [ -x – ( -x )]} = -98 x – {[ -x + ( x + 3 ]} – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1

Toán Lớp 6: 89 – { -x + [ -x – ( -x )]} = -98
x – {[ -x + ( x + 3 ]} – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1

Comments ( 2 )

 1. 89 – { -x + [ -x – ( -x )]} = -98
     89 – { -x + [ -x +x )]} = -98           ( số âm + số dương = 0)
                89 – { -x + 0} = -98
                      89 +x – 0 = -98
                          89 +x  = -98
                                x   = -98 – 89
                                x   = -187
  x – {[ -x + ( x + 3 ]} – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1
         x – {[ -x +  x + 3 ]} – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1
                 x – {[ 0 + 3] } – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1
                             x – 3  – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1
                                    x – 3  – [ x + 3  – x – 2 ] = 1
                                    x – 3  – [ x + 3  – x – 2 ] = 1
                          x – 3  – [ (x + (-x)) + (3  – 2 ) ] = 1
                                      x – 3  – [ 0 + (3  – 2 ) ] = 1
                                                          x – 3  – 1 = 1
                                                                x – 2 = 1
                                                                     x = 1 + 2 
                                                                     x = 3
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nhá!Cảm ơn bạn!

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $89-\{-x+[-x-(-x)]\}=-98\\\Rightarrow -x+[-x+x]=89-(-98)\\\Rightarrow -x+0=187\\\Rightarrow x=-187\\x – {[ -x + ( x + 3 )]} – [( x + 3 ) – ( x + 2 )] = 1\\\Rightarrow x-[-x+x+3]-[x+3-x-2]=1\\\Rightarrow x-(-x)-x-3-x-3+x+2=1\\\Rightarrow x+(-4)=1\\\Rightarrow x=5$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )