Toán Lớp 7: Cho `|m| = -3` thì: A. m = – 3; B. m = 3; C. m = 3 hoặc m = – 3; D. `m` $\in$ $\emptyset$ [vui lòng giải thích chi tiết cho mình, mai t

Toán Lớp 7: Cho |m| = -3 thì:
A. m = – 3;
B. m = 3;
C. m = 3 hoặc m = – 3;
D. m $\in$ $\emptyset$
[vui lòng giải thích chi tiết cho mình, mai thi r, cảm ơn.]

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho `|m| = -3` thì: A. m = – 3; B. m = 3; C. m = 3 hoặc m = – 3; D. `m` $\in$ $\emptyset$ [vui lòng giải thích chi tiết cho mình, mai t”

Viết một bình luận