Toán Lớp 7: Cho hình tam giác ABC , có BC = 8m, biết nếu kéo dài BC về phía C thêm 3m thì diện tích tăng thêm 6m2. Hỏi lúc đầu tam giác ABC có diện

Toán Lớp 7: Cho hình tam giác ABC , có BC = 8m, biết nếu kéo dài BC về phía C thêm 3m thì diện tích tăng thêm 6m2. Hỏi lúc đầu tam giác ABC có diện tích là bao nhiêu mét vuông?
CẦN ĐÁP ÁN NHA!

TRẢ LỜI

Viết một bình luận