Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho em hỏi tí ạ, số 9 có phải là đa thức không??? giải thích chi tiết cho em với. Tại vì cô em dạy số 9 là phân thức mà phân thức thì p

Toán Lớp 7: Cho em hỏi tí ạ, số 9 có phải là đa thức không???
giải thích chi tiết cho em với. Tại vì cô em dạy số 9 là phân thức mà phân thức thì phải có tử lẫn mẫu là đa thức, nhưng bạn em bảo 9 là đơn thức, nên em rối.

Comments ( 2 )

 1. Theo khái niệm ” Đơn thức là gồm một số ; một biến ; và tích giữa số và biến “
  Mà 9 là một số 
  to 9 là đơn thức . Lại có đơn thức cũng được coi là đa thức .
  to 9 cũng là đa thức . Số 9 cũng được coi là tử hoặc mẫu của phân thức đại số . 

 2. Số 9 không phải là một đa thức 
  Vì : Đa thức là một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.
  ⇒ Số 9 không phải là một đa thức

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú