Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax, By lần lượt lấy hai điểm

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ tia Ax và By cùng vuông góc với AB.
Trên tia Ax, By lần lượt lấy hai điểm C, D sao cho AC = BD.
a) Chứng minh AD = BC.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Xét  \triangle BAD và \triangle ABC có:
  hat(DBA) = hat(CAB) = 90^0
  AC = BD
  AB là cạnh chung
  -> \triangle BAD = \triangle ABC (ch.cgv)
  -> AD = BC (2 cạnh tương ứng )
  #dariana

  toan-lop-7-cho-doan-thang-ab-tren-hai-nua-mat-phang-doi-nhau-bo-ab-ke-tia-a-va-by-cung-vuong-goc

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét 2Δ vuông: ΔBAD và  ΔABC có:
  hat{CAB}=hat{DBA}=90^o
  AC=BD (gt)
  AB là cạnh chung
  ⇒ΔBAD=ΔABC (cạnh huyền- cạnh góc vuông)
  ⇒AD=BC (2 cạnh tương ứng)

  toan-lop-7-cho-doan-thang-ab-tren-hai-nua-mat-phang-doi-nhau-bo-ab-ke-tia-a-va-by-cung-vuong-goc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )