Toán Lớp 5: Hai hình tròn có tổng bán kính là 12cm, hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Chu vi của hình tròn nhỏ là bao n

By Lyla Anh

Toán Lớp 5: Hai hình tròn có tổng bán kính là 12cm, hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Chu vi của hình tròn nhỏ là bao nhiêu ?
Nhanh nha, mình cần gấp ạ !

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Hai hình tròn có tổng bán kính là 12cm, hình tròn lớn có diện tích gấp 9 lần diện tích hình tròn nhỏ. Chu vi của hình tròn nhỏ là bao n”

 1. Vì diện tích hình tròn lớn gấp 9 lần diện tích hình tròn bé nên bán kính hình tròn lớn cũng gấp 3 lần bán kính hình tròn bé.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1 + 3 = 4 (phần)
  Bán kính hình tròn bé là:
  12 : 4 × 1 = 3  (cm)
  Chu vi hình tròn bé là;
  3 × 2 × 3,14 = 18,84  (cm^2)
   

  Trả lời
 2. Vì 9 = 3 × 3 => bán kính của hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính của hình tròn nhỏ
  Coi bán kính của hình tròn lớn là 3 phần thì bán kính của hình tròn nhỏ là 1 phần như thế
  Bán kính của hình tròn nhỏ là :
  12 : ( 3 + 1 ) × 1 = 3 ( cm )
  Chu vi của hình tròn là :
  3 × 2 × 3,14 = 18,84 ( cm )
                     Đáp số : 18,84cm
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận