Toán Lớp 6: Câu 18 : Cho tập hợp phần tử sau M={1975;1977;1979;…2011} a) tập hợp trên còn mấy phần tử b) tập hợp H={1975;1976} có phải là tập hợp

By Thúy Mai

Toán Lớp 6: Câu 18 : Cho tập hợp phần tử sau
M={1975;1977;1979;…2011}
a) tập hợp trên còn mấy phần tử
b) tập hợp H={1975;1976} có phải là tập hợp con của tập hợp M không? Vì sao?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 18 : Cho tập hợp phần tử sau M={1975;1977;1979;…2011} a) tập hợp trên còn mấy phần tử b) tập hợp H={1975;1976} có phải là tập hợp”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:      
  a) Tập hợp trên có số phần tử là :
            (2011 – 1975) : 2 + 1 =  19 (phần tử)
   Vậy tập hợp trên có 19 phần tử.
  b) Tập hợp M chứa số 1976 (là số chẵn) mầ tập hợp M chỉ chứa các số lẻ nên tập hợp H ko là tập con của tập hợp M.
   

  Trả lời
 2. số phần tử tập hợp đó có là
  ( 2011 – 1975 ) : 2 + 1 = 19 ( Phần tử )
  => đáp án câu a) là 19 phần tử
  b) vì số 1976 ko nằm trong tập hợp H nên => tập hợp M ko phải tập hợp con của H

  Trả lời

Viết một bình luận