Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB. D và C là hai điểm cách đều A và B (C và D nằm khác phía đối với đoạn thẳng AB).Chứng minh rằng:a)CD là tia phân giá

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB. D và C là hai điểm cách đều A và B (C và D nằm khác phía đối với đoạn thẳng AB).Chứng minh rằng:a)CD là tia phân giác của góc ACB.b) CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) Xét tam giác ACD và tam giác BCD có

  CA=CB

  AD=BD
  CD là cạnh chung

  ⇒ Δ ACD = Δ BCD

  ⇒ACDˆ=BCDˆ
  Vậy CD là tia phân giác của ACDˆ
  b)

   Ta có: C cách đều A và B(gt)

  nên C nằm trên đường trung trực của AB(t/c đường trung trực của một đoạn thẳng)(1)

  Ta có: D cách đều A và B(gt)

  nên D nằm trên đường trung trực của AB(t/c đường trung trực của một đoạn thẳng)(2)

  Từ (1) và (2) suy ra CD là đường trung trực của AB

  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  NẾU HAY CHO MÌNH 5* VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

 2. Giải
  a) Xét tam giác ACD và tam giác BCD có
  CA=CB,AD=BD,CD chung
  Do đó tam giác ACD = tam giác BCD. Suy ra
  ACDˆACD^=BCDˆBCD^
  Vậy CD là tia phân giác của ACDˆACD^
  b)
   Ta có: C cách đều A và B(gt)
  nên C nằm trên đường trung trực của AB(t/c đường trung trực của một đoạn thẳng)(1)
  Ta có: D cách đều A và B(gt)
  nên D nằm trên đường trung trực của AB(t/c đường trung trực của một đoạn thẳng)(2)
  Từ (1) và (2) suy ra CD là đường trung trực của AB(đpcm)
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT
  NHỚ VOTE MÌNH 5* 
  1 CẢM ƠN
  1 CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )