Toán Lớp 7: Cho đa thức P(x) thỏa mãn 2P(x) + 6P(2013) = x – 1 với mọi giá trị của x. Tính P(2014) Giúp mk với

By Audrey

Toán Lớp 7: Cho đa thức P(x) thỏa mãn 2P(x) + 6P(2013) = x – 1 với mọi giá trị của x. Tính P(2014)
Giúp mk với

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho đa thức P(x) thỏa mãn 2P(x) + 6P(2013) = x – 1 với mọi giá trị của x. Tính P(2014) Giúp mk với”

 1. $\\$
  2 P (x) + 6 P (2013)=x-1
  Thay x=2013 vào ta được :
  -> 2 P (2013) + 6 P (2013)=2013 – 1
  -> 8P (2013)=2012
  -> P (2013)=2012 : 8
  -> P (2013)=503/2
  $\\$
  2P (x)+6 P (2013)=x-1
  Thay x=2014 vào ta được :
  -> 2 P (2014) + 6 P (2013)=2014 – 1
  Thay P (2013)=503/2 vào ta được :
  -> 2 P (2014) + 6 . 503/2 = 2013
  -> 2 P (2014)+1509 = 2013
  -> 2 P (2014)=504
  -> P (2014)=504 : 2
  -> P (2014)=252
  Vậy P (2014)=252

  Trả lời
 2. Giải đáp: $P\left( {2014} \right) = 252$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  2P\left( x \right) + 6P\left( {2013} \right) = x – 1\\
   + Khi:x = 2013\\
   \Leftrightarrow 2.P\left( {2013} \right) + 6.P\left( {2013} \right) = 2013 – 1\\
   \Leftrightarrow 8P\left( {2013} \right) = 2012\\
   \Leftrightarrow P\left( {2013} \right) = \dfrac{{503}}{2}\\
   + Khi:x = 2014\\
   \Leftrightarrow 2P\left( {2014} \right) + 6P\left( {2013} \right) = 2014 – 1\\
   \Leftrightarrow 2P\left( {2014} \right) = 2013 – 6P\left( {2013} \right)\\
   = 2013 – 6.\dfrac{{503}}{2}\\
   = 504\\
   \Leftrightarrow P\left( {2014} \right) = 504:2 = 252\\
  Vậy\,P\left( {2014} \right) = 252
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận