Toán Lớp 7: Cho biết 9 công nhân hoàn thành công việc trong 5 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành xong công việc này tro

Toán Lớp 7: Cho biết 9 công nhân hoàn thành công việc trong 5 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành xong công việc này trong 3 ngày ? ( Biết năng suất của các côngg nhân như nhau )

TRẢ LỜI

 1. Trả lời:
  $\text{Ta gọi số người để làm xong trong 3 ngày là x}$
  $\text{Vì số người và số ngày tỉ lệ nghịch,nên}$
  5/3=x/9
  =>3x=5.9
  =>3x=45
  =>x=45:3
  =>x=15
  $\text{Vậy số người để làm xong trong 3 ngày là 15}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số người lm trong 3 ngày là:x(x>0)
  Vì só công nhân tỉ lệ nghịch với số ngày
  ⇒5/3=x/9
  ⇒3x=9.5
  ⇒3x=45
  ⇒x=45:3
  ⇒x=15
  Vậy số công nhân làm trong 3 ngày là 15 công nhân .
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận