Toán Lớp 7: Cho biết 45 công nhân hoàn thành một công việc trong 18 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó tro

Toán Lớp 7: Cho biết 45 công nhân hoàn thành một công việc trong 18 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 15 ngày

TRẢ LỜI

 1. Gọi số công nhân và số ngày lần lượt là x, y (x,y ∈ NN**)
  x (công nhân)  |          45            |               a           
  y (ngày)           |          18             |              15
  Do số công nhân và số ngày tỉ lệ nghịch với nhau nên:
  45 . 18 = a.15
  => a=(45.18):15=54
  Cần phải tăng thêm số công nhân là:
  54-45=9 (công nhân)
  Vậy phải tăng thêm 9 công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 15 ngày.

  Trả lời
 2. 18 ngày gấp 15 ngày số lần là:
  18:15=1,2(lần)
   Nếu muốn làm xong công việc trong 15 ngày cần thêm số công nhân là:
  45×1,2-45=9(công nhân)
  Đáp số : 9 công nhân
  Chúc bạn học giỏi!
  Và được điểm cao nhé!

  Trả lời

Viết một bình luận