Toán Lớp 5: Một ô tô đi với vận tốc 37,5 km/giờ , đi từ A đến B mất 3 giờ . Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc là 12,5 km/giờ phải mất mấy giờ để

Toán Lớp 5: Một ô tô đi với vận tốc 37,5 km/giờ , đi từ A đến B mất 3 giờ . Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc là 12,5 km/giờ phải mất mấy giờ để đi từ A đến B

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 9 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quãng đường AB dài: 37,5 x 3 = 112,5 (km)
  Thời gian người đó đi xe đạp hết quãng đường AB là: 112,5 : 12,5 = 9 (giờ)
                                              Đáp số: 9 giờ
  @.@

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   9  giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài quãng đường AB là:
  37,5×3= 112,5(km)
  Một người đi xe đạp với vận tốc là 12,5 km/giờ đi từ A đến B mất số giờ là:
  112,5:12,5=9(giờ)
  Đ/S: 9  giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận