Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho biết 16 công nhân hoàn thành công việc trobg vòng 36 . Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc trong

Toán Lớp 7: Cho biết 16 công nhân hoàn thành công việc trobg vòng 36 . Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc trong vòng 12 ngày

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   cần số công nhân lm trg1 ngày là:
   16.36=576
  cần số công nhân để hoàn thành trg 12 ngày là:
  576:12=48(người)
  cần thêm số công nhân là:
  48-16=32(người)
  tự DS
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
   

 2. 1 công nhân làm trong số ngày là :
  16xx36=576(ngày)
  Cần số công nhân để hoàn thành trong 12 ngày là :
  576:12=48(công nhân)
  Cần thêm số công nhân là:
  48-16=32(công nhân)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )