Toán Lớp 7: Cho ΔABC vuông tại A có ∠B = 60 độ a) Tính ∠C và so sánh AB và AC b) Gọi trung điểm AC là M. Vẽ đường thẳng ⊥ Ac tại M. Đường thẳn

Toán Lớp 7: Cho ΔABC vuông tại A có ∠B = 60 độ
a) Tính ∠C và so sánh AB và AC
b) Gọi trung điểm AC là M. Vẽ đường thẳng ⊥ Ac tại M. Đường thẳng này cắt BC TẠI i. CHỨNG MINH: ΔAIM = ΔCIM
c) Chứng minh Δ AIB đều
d) chúng minh BC = 6 IG

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải
   Bạn xem trong hình nha
  Chú thích: 
  gt : giả thiết
  CMT : chứng minh trên
  Vs : với
  Trung đ’ : trung điểm
  Trg 1Δ : trong 1 tam giác
  Trg tâm: trọng tâm
  Tg ứng: tương ứng
  Đg : đường
  Cho mình xin câu trả lời hay nhất ạ
   
   

  toan-lop-7-cho-abc-vuong-tai-a-co-b-60-do-a-tinh-c-va-so-sanh-ab-va-ac-b-goi-trung-diem-ac-la-m

  Trả lời

Viết một bình luận