Toán Lớp 6: Tìm Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90

Toán Lớp 6: Tìm Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90

TRẢ LỜI

 1. Gọi số cần tìm là a  (a ∈ NN)
  Theo bài ra:
  a \vdots 36
  a \vdots 90
  => a ∈ Ư(36, 90)
  Mà a nhỏ nhất
  => a = BCNNNN(36, 90)
  Ta có:
  36 = 2^2 . 3^2
  90 = 2 . 3^2 . 5
  => BCNNNN(36, 90) = 2^3 . 3^2 . 5 = 180
  => a = 180 
  Vậy a = 180

  Trả lời
 2. $\text{ Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90=>là BCNN(36;90)}$
  36=(2^2).(3^2)
  90=2.(3^2).5
  =>BCNNN(36,90)=2^2 . 3^2 .5=180
  $\text{ Vậy số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 36 và 90 là 180}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận