Toán Lớp 6: viết các tổng sau bằng bình phương của 1 số tự nhiên a)1 ^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 b) 1^3 +2^3 +3^3+4^3+5^3

Toán Lớp 6: viết các tổng sau bằng bình phương của 1 số tự nhiên
a)1 ^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3
b) 1^3 +2^3 +3^3+4^3+5^3

TRẢ LỜI

 1. a)1 ^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3
  = 1 + 8 + 27 + 64 
  = (64+1) + (27+8)
  = 65 + 35
  = 100 = 10^2
  b) 1^3 +2^3 +3^3+4^3+5^3
  = 1 + 8 + 27 + 64 + 125 
  = ( 1 + 8 + 27 )  + 64 + 125
  = 36 + 64 + 125
  = 100 + 125
  = 125 = 15^2
  # chúc bạn học tốt #
  # xin câu trả lời hay nhất #
   

  Trả lời

Viết một bình luận