Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho ABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy đi ểm N sao cho M là trung điểm của AN. a)Chứng minh: ΔAMB = ΔNMC b

Toán Lớp 7: Cho ABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy đi ểm N sao cho M là trung điểm của AN. a)Chứng minh: ΔAMB = ΔNMC b)Vẽ CD vuông AB (D thuộc AB). So sánh góc ABC và góc BCN. Tính góc DCN. c)Vẽ AH vuông BC (H thuộc BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.Chứng minh: BI = CN, tam giác MIN cân ai giúp nhanh, dễ hiểu me cho 5 sao, hay nhất và 1cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. a)
  Xét ΔAMB và ΔNMC ta có:
  góc AMB= NMC(đối đỉnh)
  BM=MC(do M là trung điểm của BC)
  AM=MN(do M là trung điểm của AN)
  => ΔAMB = ΔNMC
  b)
  Ta có: ΔAMB = ΔNMC(phần a)
  => góc ABC = BCN(cạnh t/ứ)
  Tính góc DCN (ko có dữ liệu hoặc mk ko biết)
  c)
  Ta có AH ⊥ BC 
  mà AHI thẳng hàng (do HI là tia đối của AH) và góc BHA kề bù với BHI
  => góc BHA=BHI(= 90 độ)
  Xét tam giác IBH và ABH ta có:
  BH chung
  AH=AI(gt)
  góc BHA=BHI=90 độ(cmt)
  =>tam giác IBH = ABH
  =>BI=AB(cạnh t/ứ)
  mà AB=CN
  do là 2 cạnh t/ứ trong 2 tam giác bằng nhau
  => BI=CN
  +) 
  Ta có:tam giác IBH = ABH(cmt)
  => góc ABM=IBM(góc t.ứ)
  Mà góc ABM=NMC(do tam giác ABM=CNM)
  Xét tam giác BMI và CNM ta có:
  BM=MC(do M là trung điểm của BC)
  AM=MN(gt)
  góc ABM=NMC(cmt)
  =>tam giác BMI = CNM
  => IM = MN(cạnh t/ứ)
  =>tam giác MIN cân

 2. a) xét ΔAMB và ΔNMC 
  có AM=MN(gt)
  ^AMB=^NMC(đđ)
  BM=MB(gt)
  ΔAMB = ΔNMC(cgc)
  vậy đpcm
  b)ΔAMB = ΔNMC(câu a)
  ⇒^ABC=^NCM
  hay ^ABC=^BCN
  mà 2 góc này ở vị trí SLT
  ⇒AB//CN
  hay BD//CN
  ta có ^BDC+DCN=180(kề bù)
  ⇒90+^DCN=180
  ⇒^DCN=90
  vậy ^DCN=90
  c)xét ΔABH và ΔIBH
  có ^AHB=^IHB=90
  AH=IH(gt)
  BH chung
  ⇒ ΔABH = ΔIBH(cgc)
  ⇒AB=BI (2 cạnh tương ứng)
  mà AB=CN(ΔAMB = ΔNMC-câu a)
  ⇒BI=CN(đpcm)
  xét ΔAMH và ΔIMH
  có^AHM=^IHM=90
  AH=HI(gt)
  HM chung
  ⇒ΔAMH và ΔIMH(cgc)
  ⇒AM=MI(2 góc tương ứng)
  ta lại có AM=MN(gt)
  ⇒MI=MN
  ⇒ΔMIN cân tại M
  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHỚ VOTE 5* VÀ CHO MK CTLHN NHA ^-^

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )