Toán Lớp 7: cho ∆ ABC cân tại A, H là trung điểm của BC. Vẽ HE 1. AB,HF vuông góc AC ( E thuộc AB, F thuộc AC) a. CM: ∆ AHB = ∆AHC b. CM: AE = AF

Toán Lớp 7: cho ∆ ABC cân tại A, H là trung điểm của BC. Vẽ HE
1. AB,HF vuông góc AC ( E thuộc AB, F thuộc AC)
a. CM: ∆ AHB = ∆AHC
b. CM: AE = AF
c. Nếu AB = 5cm, BC = 6cm. Tính AH

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Do ΔABC cân tại A
  -> AB=AC
  Do H là trung điểm của BC
  -> BH=CH
  Xét ΔAHB và ΔAHC có :
  \(\left\{ \begin{array}{l}\text{AH chung}\\ \text{AB=AC (chứng minh trên)}\\ \text{BH=CH (chứng minh trên)}\end{array} \right.\)
  -> ΔAHB = ΔAHC (cạnh – cạnh – cạnh)
  $\\$
  $\\$
  b,
  Do ΔAHB= ΔAHC (chứng minh trên)
  -> hat{BAH} = hat{CAH} (2 góc tương ứng)
  hay hat{EAH} = hat{FAH}
  Do HE⊥AB (E ∈ AB)
  -> hat{AEH} = 90^o
  Do HF⊥AC (F ∈ AC)
  -> hat{AFH} = 90^o
  Xét ΔAEH và ΔAFH có :
  \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat{AEH}=\widehat{AFH}=90^o\\\text{AH chung}\\\widehat{EAH}=\widehat{FAH} \text{ (chứng minh trên)}\end{array} \right.\)
  -> ΔAEH = ΔAFH (cạnh huyền – góc nhọn)
  -> AE=AF (2 cạnh tương ứng)
  $\\$
  $\\$
  c,
  Do H là trung điểm của BC
  -> BH = 1/2 BC
  -> BH = 1/2 . 6
  -> BH = 3cm
  Do ΔAHB=ΔAHC (chứng minh trên)
  -> hat{AHB} = hat{AHC} (2 góc tương ứng)
  mà hat{AHB} + hat{AHC}=180^o (2 góc kề bù)
  -> hat{AHB} = hat{AHC} = 180^o/2 = 90^o
  Xét ΔAHB vuông tại H có “
  AH^2 + BH^2 = AB^2 (Pitago)
  -> AH^2 =AB^2 – BH^2
  -> AH^2 = 5^2 – 3^2
  -> AH^2 = 4^2
  -> AH=4cm
   

  toan-lop-7-cho-abc-can-tai-a-h-la-trung-diem-cua-bc-ve-he-1-ab-hf-vuong-goc-ac-e-thuoc-ab-f-thuo

  Trả lời
 2. \text{a) ΔABC cân tại A nên đường trung tuyến AH đồng thời là đường cao => AH ⊥ BC}
  \text{Xét Δ vuông AHB và Δ vuông AHC}
  \text{AH chung}
  \text{AB = AC (gt)}
  => Δ vuông AHB = Δ vuông AHC (c.h-c.g.v)
  \text{b) Xét Δ vuông AHE và Δ vuông AHF có}
  \text{AH chung}
  \hat{EAH} = \hat{FAH} (ΔAHB = ΔAHC)
  => Δ vuông AHE = Δ vuông AHF (c.h-g.n)
  => AE = AF
  \text{c) Vì H là trung điểm BC nên :}
  => HB = (BC)/2 = 6/2 = 3 cm
  \text{ΔAHB vuông tại H , theo định lí Py-ta-go có :}
  => AH^2 = AB^ 2 – HB^2 = 5^2 – 3^2 = 25 – 9 = 16 => AH = 4 cm     

  toan-lop-7-cho-abc-can-tai-a-h-la-trung-diem-cua-bc-ve-he-1-ab-hf-vuong-goc-ac-e-thuoc-ab-f-thuo

  Trả lời

Viết một bình luận