Toán Lớp 6: 1. Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi?” . Mẹ trả lời: “Tuổi con bây giờ bằng ¼ tuổi mẹ trước đây 8 năm. Sau 8 năm nữa thì tuổi

Toán Lớp 6: 1. Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi?” . Mẹ trả lời: “Tuổi con bây giờ bằng ¼ tuổi mẹ trước đây 8 năm. Sau 8 năm nữa thì tuổi con lúc đó sẽ bằng 2/5 tuổi mẹ bây giờ. Em hãy cho biết, tuổi mẹ bây giờ là bao nhiêu?
— MỌI NGƯỜI VẼ SƠ ĐỒ RA GIẤY VÀ K CẦN GIẢI BÀI ĐÂU NHA

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 40 tuổi
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  mỗi năm cả mẹ và con đều tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của mẹ và con là không thay đổi.
  Ta có sơ đồ:
  Tuổi mẹ                  :  |_____|_____|_____|_____|_____|
  Tuổi con 8 năm sau: |_____|_____|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
           5 – 2 = 3 (phần)
  Sau 8 năm nữa thì tuổi con lúc đó sẽ bằng 2/5 tuổi mẹ bây giờ,vậy 8 năm ứng với  số phần là:
           2 – 1 = 1 (phần)
  Tuổi mẹ bây giờ là: 
         8 × 5 = 40 (tuổi)
      Đs:40 tuổi.
        Gửi bạn!

  Trả lời

Viết một bình luận