Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính : 148 + 33 + (-148) +67

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính :
148 + 33 + (-148) +67

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Thực hiện phép tính :
  148 + 33 + (-148) +67
  = 100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thực hiện phép tính :
  148 + 33 + (-148) +67
  = ( 148 – 148 ) + ( 33 + 67)
  = 0 + 100
  = 100

  Trả lời

Viết một bình luận