Toán Lớp 6: SO SÁNH : Cho H = 1 +2 + 2^2 + 2^3 …+2^2000 và cho K = 2^2001-1

Toán Lớp 6: SO SÁNH :
Cho H = 1 +2 + 2^2 + 2^3 …+2^2000 và cho K = 2^2001-1

TRẢ LỜI

 1. H = 1 +2 + 2^2 + 2^3+ …+2^2000
  2H=2 + 2^2 + 2^3 +2^4+…+2^2001
  2H-H=(2 + 2^2 + 2^3 +2^4+…+2^2001)-(1 +2 + 2^2 + 2^3+ …+2^2000)
  H=2 + 2^2 + 2^3 +2^4+…+2^2001-1 -2 – 2^2 – 2^3- …-2^2000
  H= 2^2001-1
  K=2^2001-1
  H=2^2001-1
  =>K=H=2^2001-1
   

  Trả lời

Viết một bình luận