Toán Lớp 9: cho tam giác ABC cân tại A có BC=6cm và độ dài đường cao AM =4cm. vẽ (O) ngoại tiếp tam giác ABC. a, tính AB và đường kính AA’ của đườ

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC cân tại A có BC=6cm và độ dài đường cao AM =4cm. vẽ (O) ngoại tiếp tam giác ABC.
a, tính AB và đường kính AA’ của đường tròn (O)
b,gọi B là điểm đối xứng của B quaO . Vẽ AH ⊥CB’ tại h.TỨ giác AHCM là hình gì?
Giúp mình với ạ !!
Hứa vote 5 sao ạ

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có $M$ là trung điểm $BC\to MB=MC=\dfrac12BC=3$
  Mà $\Delta ABC$ cân tại $A\to AM\perp BC$
  Đặt bán kính đường tròn ngoại tiếp $\Delta ABC$ là $R$
  $\to AO=AB=R$
  $\to AO^2=BA^2$
  $\to (AM-OM)^2=OM^2+MB^2$
  $\to (4-OM)^2=OM^2+3^2$
  $\to OM=\dfrac78$
  $\to OA=AM-OM=\dfrac{25}8$
  $\to R=\dfrac{25}8$
  Do $AA’$ là đường kính của $(O)$
  $\to AA’=2R=\dfrac{25}4$
  b.Ta có $B’$ đối xứng với $B$ qua $O\to BB’$ là đường kính của $(O)\to CB’\perp BC$
  $\to CH\perp CM$
  Mà $AH\perp CH, AM\perp CM$
  $\to AHCM$ là hình chữ nhật

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-bc-6cm-va-do-dai-duong-cao-am-4cm-ve-o-ngoai-tiep-tam-g

  Trả lời

Viết một bình luận