Toán Lớp 7: Cho a/b=b/c=c/a và a+b+c ko bằng 0. So sánh a, b, c Cho z/y=y/z=z/x và x+y+z ko bằng 0. Tìm x^3333.z^6666/y^9999

By Trang

Toán Lớp 7: Cho a/b=b/c=c/a và a+b+c ko bằng 0. So sánh a, b, c
Cho z/y=y/z=z/x và x+y+z ko bằng 0. Tìm x^3333.z^6666/y^9999

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho a/b=b/c=c/a và a+b+c ko bằng 0. So sánh a, b, c Cho z/y=y/z=z/x và x+y+z ko bằng 0. Tìm x^3333.z^6666/y^9999”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/b=b/c=c/a=(a+b+c)/(b+c+a)=1
  =>a/b=1 và b/c=1 và c/a=1
  =>a=b và b=c và c=a
  =>a=b=c
  — (xin lượt sửa đề: z/y=y/z=z/x\to x/y=y/z=z/x
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
  x/y=y/z=z/x=(x+y+z)/(y+z+x)=1
  =>x/y=1 và y/z=1 và z/x=1
  =>x=y và y=z và z=x
  =>x=y=z
  =>x^3333=y^3333=z^3333 và x^6666=y^6666=z^6666 và x^9999=y^9999=z^9999
  (x^3333 .z^6666)/(y^9999)=(z^3333 .z^6666)/(z^9999)=(z^9999)/(z^9999)=1

  Trả lời
 2. 1.
  Vì a+b+c ne 0 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/b = b/c = c/a = (a+b+c)/(b+c+a) = 1
  +) a/b = 1 => a =b (1)
  +) b/c = 1 => b = c (2)
  Từ (1) và (2)
  => a =b=c
  Vậy a = b =c
  2.
  Vì x +y +z ne 0 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/y = y/z = z/x = (x+y+z)/(y+z+x) = 1
  +) x/y =1 => x =y (1)
  +) y/z = 1 => y=z (2)
  Từ (1) và (2) => x=y = z
  Thay x =y=z vào (x^3333 . z^6666)/y^9999 ta được:
  (x^3333 . x^6666)/x^9999 = (x^9999)/(x^9999) =1
  Vậy (x^3333 . y^6666)/y^9999 = 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận