Toán Lớp 7: Cho A = (ax + by ) mũ 2 và B = ( a mũ 2 + b mũ 2 )(x mũ 2 + y mũ 2) . So sánh A và B biết : a=2 ; b= -1 ; x=8/11 ; y= -5/11

By Ngọc Ðàn

Toán Lớp 7: Cho A = (ax + by ) mũ 2 và B = ( a mũ 2 + b mũ 2 )(x mũ 2 + y mũ 2) . So sánh A và B biết : a=2 ; b= -1 ; x=8/11 ; y= -5/11

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho A = (ax + by ) mũ 2 và B = ( a mũ 2 + b mũ 2 )(x mũ 2 + y mũ 2) . So sánh A và B biết : a=2 ; b= -1 ; x=8/11 ; y= -5/11”

 1. Thay các giá trị của a ; b ; x ; y lần lượt vào A và B
  Khi đó :
  A = (ax +by)^2 = [2 . 8/11 + (-1) . {-5}/11 ]^2
  -> A =  16/11 + 5/11^2 = (21/11)^2 = 441/121 (1)
  $\\$
  B = (a^2+b^2)(x^2+y^2)
  -> B = [2^2 + (-1)^2 ][(8/11)^2 + (-5/11)^2 ]
  -> B = (4 + 1)(64/121 + 25/121 )
  -> B = 5 .   89/121
  -> B = 445/121 (2)
  Từ (1) và (2)
  => B > A 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Thay a=2,b=-1,x=8/11,y=-5/11 vào A ta có:
  A=(2*8/11+(-1)*(-5/11))^2
  =(16/11+5/11)^2
  =(21/11)^2
  =441/121
  Thay a=2,b=-1,x=8/11,y=-5/11 vào B ta có:
  B=[2^2+(-1)^2][(8/11)^2+(-5/11)^2]
  =(4+1)(64/121+25/121)
  =5*89/121
  =445/121
  Vì 441/121<445/121
  =>A<B.

  Trả lời

Viết một bình luận