Toán Lớp 6: cho S=1/31+1/32+1/33+…+1/90. chứng tỏ rằng S>2/3

By Lan Anh

Toán Lớp 6: cho S=1/31+1/32+1/33+…+1/90. chứng tỏ rằng S>2/3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: cho S=1/31+1/32+1/33+…+1/90. chứng tỏ rằng S>2/3”

 1. S có số số hạng là: 
  (90 – 31) : 1 + 1 = 60 (số hang)
  Ta có:
  1/31 > 1/90
  1/32 > 1/90
  ……..
  1/90 = 1/90
  => S > 1/90+1/90+1/90+…+1/90 (60 số hạng)
  = 60/90
  = 2/3
  => S > 3 (đpcm)
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời
 2. Ta có : 1/31 > 1/90 , 1/32 > 1/90 , 1/33 > 1/90 , …. , 1/89 > 1/90 , 190 = 1/90
  ⇒ 1/31 + 1/32 + 1/33 + …. + 1/89 + 1/90 > 1/90 + 1/90 + …. + 1/90 ( 60 phân số 1/90 )
  ⇔ S > 1/90 xx 60
  ⇔ S > 2/3 ( Điều phải chứng minh )

  Trả lời

Viết một bình luận