Toán Lớp 7: Cho `(3a-5b)/(3b-5a)=3/5` Tìm `a/b`

Toán Lớp 7: Cho (3a-5b)/(3b-5a)=3/5
Tìm a/b

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Từ  (3a – 5b)/(3b – 5a) = 3/5
  => 3 . (3a – 5b) = 5 . (3b – 5a)
  => 9a – 15b = 15b – 25a
  => 9a – 15b – 15b + 25a = 0
  => 34a – 30b = 0
  => 34a = 30b
  => a/b = 34/30 = 17/15
  Vậy a/b = 17/15

  Trả lời

Viết một bình luận