Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Phân số nào dưới đây bằng 4,25% A. 19/400 B. 18/400 C. 17/400 D. 16/400 Câu 2: Một hình tam giác có chủ vi là 25,7dm, 2 cạnh có tổng độ

Toán Lớp 5: Phân số nào dưới đây bằng 4,25%
A. 19/400
B. 18/400
C. 17/400
D. 16/400
Câu 2:
Một hình tam giác có chủ vi là 25,7dm, 2 cạnh có tổng độ dài là 14,9. Tính diện tích tam giác biết chiều cao là 6,5

Comments ( 2 )

 1. Câu 1 :
  4,25 %
  = 4,25/100
  = (4,25 xx 4)/( 100 xx 4)
  = 17/400
  Vậy :  Chọn  C
  Câu 2 :
  Đáy của tam giác có độ dài là :
  25,7 – 14,9 = 10,8  ( dm)
  Diện tích tam giác là :
  (10,8 xx 6,5)/2 = 35,1  ( dm^2)
  Đáp số : 35,1 dm^2
   

 2. Câu 1 : -> C  
  -> Vì : 4,25 % = 0,0425
  Câu a 19/ 400 = 0, 0475  
  Câu b 18/400 = 0,045  
  Câu c 17/400 = 0,0425  
  Câu d 16/400 = 0,04  
  => Chọn C 
  Câu 2 : 
  Độ dài của đấy tam giác là : 
  25,7 – 14,9 = 10, 8 ( dm )  
  Diện tích của tam, giác là : 
  10, 8 x 6, 5 : 2 = 35, 1 ( dm ^2 )  
        Đáp số : 35, 1 dm ^2  
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )