Toán Lớp 8: x^3-9x=0 giupeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Toán Lớp 8: x^3-9x=0
giupeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^3-9x=0\\\Rightarrow x.\!(x^2-9)=0\\\Rightarrow\left[\begin{matrix}x=0\\x^2-9=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}x=0\\x=3\\x=-3\end{matrix}\right.\\\Rightarrow S=\{0;3;-3\}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x^3 – 9x = 0
  ↔ x.(x^2 – 9) = 0
  ↔ x.(x^2 – 3^2) = 0
  ↔ x.(x – 3).(x + 3) = 0
  ↔ $\left[\begin{matrix} x = 0\\x – 3 = 0\\ x+ 3 = 0\end{matrix}\right.$
  ↔ $\left[\begin{matrix} x = 0\\x = 3\\ x = -3\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ {0; 3 ; -3}
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận